The Body Story: change your life, by changing the story of your body

Door Simone Sama 

Tijdens de Body Story Therapy © Workshop, een workshop die speelt met ons zelfbeeld, onze eigenwaarde, de belichaming van onze authenticiteit en onze persoonlijke kracht, worden deelnemers uitgenodigd hun ogen te openen voor de schoonheid van diversiteit én de kracht van eenheid in diversiteit.

Body Story Therapy © is een model om de verhalen uit ons verleden die in ons lichaam opgeslagen zijn te helen en om ruimte te creëren voor het leven dat we willen leven. Wanneer we dit in groepsverband doen, functioneren de deelnemers als elkaars spiegel. Via al deze spiegels gaan we samen onderzoeken welke verhalen ons niet meer dienen. Dit kunnen verhalen zijn afkomstig uit trauma’s, conditioneringen en/of overtuigingen opgelegd door anderen of verhalen die we zo vaak voor onszelf herhaald hebben dat we ze zijn gaan geloven. Door deze verhalen de ruimte te geven, ze te erkennen en ze liefdevol aan te kunnen kijken, ontstaat er automatisch meer ruimte in ons lichaam. We kunnen onze innerlijke negatieve dialoog veranderen in een meer liefdevolle en compassievolle relatie met onszelf, door met meer respect en eigenwaarde naar onszelf en ons lichaam te kijken. We verbinden ons met wie we écht zijn wanneer we in onze kracht staan en onze authenticiteit te volste durven te belichamen.  

Zaterdag 27  juli 11:00-13:00 uur