Liefdevolle communicatie

Door Ilma la Bella

Liefdevolle communicatie is een manier van communiceren vanuit respect met jezelf en de ander. Op deze manier creëer je verbinding en begrip voor jezelf en de ander en kun je elkaar horen en zien in je wensen. Want we willen allemaal gezien en gehoord worden. Als je leert steeds duidelijker aan te geven wat je wilt, zonder een ander de schuld te geven van onprettige gevoelens en situaties die je ervaart maar zelf verantwoordelijkheid neemt voor je gevoelens en je eigen wensen kenbaar maakt, zorg je dat een ander jou kan zien en horen. Dit gaan we op een speelse manier oefenen in dagelijkse lastige situaties, zodat je écht met nieuwe tools en inzichten naar huis gaat. Daarbij geldt: waar je struikelt ligt je grootste schat. In vier stappen gaan we ontleden wat er in zo’n situatie gebeurt: allereerst (1) het objectief waarnemen van een gebeurtenis (zonder oordeel) en (2)  jouw gevoelens hierbij. Vervolgens (3) het erkennen van je onderliggende behoefte en (4) uitspreken wat je graag wilt. Door dit steeds weer voor jezelf te ontleden ben je uiteindelijk ook steeds beter in staat om een uit te nodigen bij zijn haar gevoelens en wensen te komen en die uit te spreken. Dát is liefdevolle communicatie.

Zaterdag 27 juli 12:30-14:00 uur